PROPOZICE

Pořadatel

logo ČESKORAKOUSKÝ MARATON

Kontakt na pořadatele závodu

Běžeckých závodů českorakouský maraton a půlmaraton se mohou zúčastnit pouze řádně registrovaní závodníci s viditelně umístěným startovním číslem a po zaplacení startovného.

Účastnit se závodu mohou dospělí bez rozdílu věku a pohlaví.

Není dovoleno běžet mimo vyznačenou trať.

Závody proběhnou za každého počasí.

Veškerá odpovědnost za fyzickou připravenost a aktuální zdravotní stav je na účastnících závodu. Před startem doporučujeme absolvovat lékařské vyšetření.

Organizátoři závodů nejsou odpovědni za případné zranění ani majetkové škody vzniklé v souvislosti s účastí na akci.

Účastníci závodů jsou povinni řídit se pokyny organizátorů.

Jarní Česko-rakouský maraton, foto: Martina Koubková
ilustrační foto běžci

Měření času a výsledky

Elektronickou časomíru zajišťuje firma SunBell s.r.o. – VysledkovyServis.sk. Výsledky budou průběžně zveřejňovány na stránce VysledkovyServis.sk.

Startovní číslo

Každý závodník je povinen mít připevněné startovní číslo na hrudi, tak aby bylo viditelné a nesmí být překryto. Bez startovního čísla na hrudi se může stát, že Váš čas nebude zaznamenán. Startovní číslo je majetkem pořadatele. Startovní čísla jsou bez souhlasu pořadatele nepřenosná na jinou osobu. Součástí startovního čísla bude čip. Závodník, který bude startovat se startovním číslem přiděleným ve startovní listině jinému závodníkovi bude diskvalifikován.

Zaplacené startovné se nevrací.

Pokud si na webu vysledkovyservis.sk vytvoříte účet, můžete svůj vstupní poplatek bezplatně převést na jinou osobu nebo provést další změny ve svém vstupním formuláři.

Pokud si nechcete vytvořit účet, můžete své startovní číslo převést na jinou osobu za manipulační poplatek 4 €. V případě, že chcete změnit své startovní číslo na jiného účastníka, můžete tak učinit na webu vysledkovyservis.sk. V hlavním menu zvolte „Změnit startovní číslo“ a zadejte všechny údaje nového účastníka. Změnu však musí provést osoba, která byla původně zadána. Nový účastník již převezme startovní balíček. Po převzetí startovního balíčku již není možné startovní číslo přenést.

V případě potřeby kontaktujte VysledkovyServis.sk na adrese: prihlaska@vysledkovyservis.sk.

Zadní strana startovního čísla

Na zadní straně startovního čísla máte možnost vyplnit zdravotní údaje o vás. Tyto údaje použije organizátor výlučně v případě zdravotních komplikací závodníka a následného ošetření zdravotní a záchrannou službou. V případě Vašeho zájmu, doplňte prosím předložené údaje o váš aktuální zdravotní problém, nemoc, alergií, kontaktní osobu, případně jinou důležitou informaci, která nám může pomoci v případě, že vám během, resp. po skončení běhu bude poskytována zdravotní pomoc. Na zadní straně naleznete také tel. . kontakt na záchrannou službu během akce.

Registrace a startovné

Startovné je nevratné.

Uhrazení startovného je podmínkou platné registrace a účasti v závodu. Registrace je považována za platnou až po zaplacení startovného v plné výši. Platba bezhotovostním převodem musí být připsána na účet pořadatele do 3 dnů po registraci.

Startovné můžete uhradit pouze platbu převodem. Neuhrazujte prosím startovné poštovní poukázkou.