PROJEKT EU

logo Interreg
vlajka Evropské unie

EVROPSKÁ UNIE

2. ročník 2022 KPF-02-224

Realizovaný projekt navazuje na „ČESKORAKOUSKÝ MARATON – běžecká slavnost na Pálavě“. Jedná se o rozšíření původního projektu o cílovou skupinu handicapovaných, jejich spolupráci se zdravými, a uspořádání zcela unikátního společného běhu pro širokou veřejnost. Záměrem je rozšířit povědomí o postižených, podpořit vstřícnost vůči těmto lidem a poukázat na to, že i handicapovaní se mohou účastnit aktivit jako jiní běžci. Hlavním cílem je pokračovat v přeshraničním spojování, prohloubit spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem a podporovat tak dobré sousedské vztahy a zdravý životní styl. Smyslem projektu je spojit ty, kteří poběží a kteří na první pohled běhat nemohou.

Cílem je oslovit co nejvíce handicapovaných a zapojit je do dění. V rámci projektu proběhne řada aktivit, která vyvrcholí v květnu 2022 uspořádáním 3 běžeckých závodů (10 km, ½ maraton, maraton). Ambicí projektu je položit základ nové tradice, která by byla udržitelná i v příštích letech. Tradice, která v jeden den propojí závodníky, fanoušky, širokou veřejnost a politické představitele s čistou krajinou Pálavy a Dolního Rakouska a připomene tak společnou minulost a historii.

Hlavním cílem je pokračovat v přeshraničním spojování, prohloubit spolupráci mezi Jihomoravským krajem a Dolním Rakouskem, mezi městem Mikulov a příhraničními rakouskými obcemi a podporovat tak dobré sousedské vztahy.

Podporujeme sportovní volnočasovou aktivitu – běh, zdravý životní styl a spolupráci zdravých účastníků maratonu s handicapovanými z obou stran hranice. Cílovou skupinou projektu jsou lidé se zdravotním postižením (imobilní, nevidomí), dále pak jednotlivci, firmy se svými zaměstnanci, všichni bez rozdílu věku a pohlaví.

1. ročník 2021 KPF-02-168

Náš projekt ČESKORAKOUSKÝ MARATON – běžecká slavnost na Pálavě a Dolním Rakousku, která se uskutečnla dne 29.5. 2021, byla financována z prostředků Evropské unie a to konkrétně z fondu Evropského fondu pro regionální rozvoj. Zvyšující se popularita běhání je jedním z nejúžasnějších fenoménů 21. století. Každý den se někde na světě běží nějaký maraton nebo alespoň půlmaraton. V ČR se běžecké závody počítají řádově na stovky, počet běžců na stovky tisíc. U našich rakouských sousedů je tomu podobně a nic nenasvědčuje tomu, že by tato čísla neměla dále růst. Lidé chtějí být spolu a chtějí se hýbat.

Projekt ČESKORAKOUSKÝ MARATON reaguje na velký zájem jednotlivců o účast na běžeckých akcích. Cílem projektu je nabídnout skvělý sportovní zážitek a zároveň připomenout minulost tím, že trasa povede místy, kudy Češi před několika desítkami let utíkali za svobodou do Rakouska. Položit základ nové tradice v pohraničí, přispět k prohloubení spolupráce mezi Jihomoravským krajem a Dolními Rakousy, mezi městem Mikulov a příhraničními rakouskými obcemi.

Chceme podporovat dobré sousedské vztahy, turistický ruch v regionu a zdravý životní styl.

Ambice projektu je dlouhodobá. Chceme vytvořit tradici, která v jeden den každý rok propojí závodníky, fanoušky, širokou veřejnost a politické představitele s čistou krajinou Pálavy a Dolního Rakouska a připomene tak společnou minulost a historii.